نشریات

روند الگوسازی فرهنگی در کشور رضایت‌بخش نیست / گفتگوی اختصاصی نجفقلی حبیبی با مفاخر ماندگار / شماره 2 - شهریور و مهر 1397

ضرورت حضور علمای علوم انسانی در تصمیم‌گیری‌های کشور / گقتگوی اختصاصی غلامرضا اعوانی با مفاخر ماندگار / شماره 3 - آبان و آذر 1397

زبان فارسی عین هویت ملی ماست / گفتگوی اختصاصی اصغر دادبه با مفاخر ماندگار (بخش اول) / شماره 4 - دی، بهمن و اسفند 1397

میراث فرهنگی ضامن هویت فرهنگی ماست نه عاملی برای درآمدزایی / گفتگوی اختصاصی مهدی حجت با مفاخر ماندگار / شماره 5 - فروردین، اردیبهشت و خرداد 1398

معماری جدید مردم پایتخت را محصور کرده است / گذشته و حال تهران در گفتگو با استاد سیدعبدالله انوار - مفاخر ماندگار / شماره 6 - تیر و مرداد 1398

فلسفه خیام ریاضیات و نجوم اوست / ناگفته‌هایی درباره خیام نیشابوری در گفتگو با دکتر حسن بلخاری با مفاخر ماندگار / شماره 7 - شهریور و مهر 1398

زبان‌های کهن، پدر و مادر زبان‌های امروز ما هستند / اهمیت زبان‌های باستانی در مطالعات زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با دکتر ژاله آموزگار / شماره 8 - آبان و آذر 1398

خوشنویسی ابزاری تاثیرگذار در دیپلماسی فرهنگی / گفتگوی اختصاصی غلامحسین امیرخانی با مفاخر ماندگار / شماره 9 - دی و بهمن 1398

انجمن مفاخر عاملی مهم در تکریم اهل علم ایران / گفتگوی اختصاصی احمد مهدوی دامغانی با مفاخر ماندگار / شماره 10 - فروردین و اردیبهشت 1399

انسان در رابطه با طبیعت آزادی مطلق ندارد / اسلام و محیط زیست در گفتگوی اختصاصی آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد با مفاخر ماندگار / شماره 11 - تیر و خرداد 1399

همیشه حرفی تازه برای دانشجویانم داشتم / گفتگوی اختصاصی دکتر بدرالزمان قریب با مفاخر ماندگار / شماره 12 - مرداد و شهریور 1399

برخی به هنرهای ایرانی به چشم غریبه می‌نگرند / گفتگوی اختصاصی استاد محمود فرشچیان با مفاخر ماندگار / شماره 13 - مهر و آبان 1399

نوآوری‌های کاذب برخی از مترجمین خلاقیت نیست / گفتگوی اختصاصی استاد احمد سمیعی گیلانی با مفاخر ماندگار / شماره 14 - آذر و دی 1399

هرجا سخن از فرهنگ است باورهای آیینی هم مورد توجه‌اند / گفتگوی اختصاصی دکتر رقیه بهزادی با مفاخر ماندگار / شماره 15 - بهمن و اسفند 1399

انجمن مفاخر از فرهنگ کشور پاسداری می‌کند / گفاگوی اختصاصی دکتر رضا داوری اردکانی با مفاخر ماندگار / شماره 16 - فروردین و اردیبهشت 1400

اگر زبان فارسی نبود هویت ایرانی شکل نمی‌گرفت / گقتگوی اختصاصی حسن انوری با مفاخر ماندگار / شماره 17 - خرداد و تیر 1400

ارتباط پایدار ما با فرهنگ اصیل ایرانی قطع شده است / گفتگوی اختصاصی دکتر جلال‌الدین کزازی با مفاخر ماندگار / شماره 18 - مرداد و شهریور 1400 

شرمنده زبان فارسی هستیم / گفتگوی اختصاصی محمدجعفر یاحقی با مفاخر ماندگار / شماره 19 - مهر و آبان 1400

دولت باید حامی زبان فارسی باشد / گفتگوی اختصاصی دکتر علی اشرف صادقی با مفاخر ماندگار / شماره 20 - آذر و دی 1400

اندیشه نظامی قابل مصادره نیست / گفتگوی اختصاصی مهدی ماحوزی با مفاخر ماندگار / شماره 21 - بهمن و اسفند 1400

شاعر «سازنده» زبان و فیلسوف «مصرف‌کننده» آن است / گفتگوی اختصاصی دکتر ضیاء موحد با مقاخر ماندگار / شماره 22 - فروردین و اردیبهشت 1401

معرفی و نقد کتاب در رسانه‌ها کتابخوانی و صنعت نشر را رونق می‌دهد / گفتگوی اختصاصی استاد نوش آفرین انصاری با مفاخر ماندگار / شماره 23 - خرداد و تیر 1401