English

مصطفی چمران

فیزیک‌دان، سیاستمدار

زادروز: 10 مهر 1311

زادگاه: تهران

وفات: 31 خرداد 1360

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 خرداد 1391 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد