English

غلامحسین امیرخانی

خوشنویس

زادروز: 2 بهمن 1318

زادگاه: طالقان

وفات: -

محل دفن:  -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 4 بهمن 1393 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد