English

شیخ جعفر شوشتری

عالم رجال

زادروز: 1220 ق

زادگاه: شوشتر

وفات:  1303ق

محل دفن:  نجف، حرم علی ابن ابیطالب

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 7 بهمن 1389ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد