English

حمید فرزام

ادیب

زادروز: 20 مرداد 1302

زادگاه: کرمان

وفات:  19 خرداد 1387

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 12 اردیبهشت 1383ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد